Anarkokapitalisme?

Hvad er Anarkokapitalisme?

Anarkokapitalisme er en gren af den bredere filosofi om markedsanarkisme. Anarkokapitalisme er derfor en filosofi som støtter og sigter mod det frie markeds uhindrede udfoldelse. Det betyder dermed at man indenfor anarkismen går ind for den private ejendomsret. Vigtigt er det dog at sige, at man inden for denne udøvelse af anarkisme modsætter dig al form for fysisk vold, herunder trusler på samme, samt tyveri og svindel.

Som anarkokapitalist støtter man frivillige relationer mellem individer og forsøger at modsætte sig ufrivillig underkastelse.  Det betyder dermed også at modsættelsen af individuelle stater er en stor og central del af anarkismen.

Lars og andre anarkokapitalsiter mener at den eneste rigtige måde hvorpå et marked skal styres, er fuldstændig frit og ureguleret af staten og andre instanser.  I henhold til vold, trusler og svindel ser anarkokapitalister også beskyttelsen skal bestå i et produkt, her skal man som individ tage stilling til om man vil købe eller lade være. På denne måde opnår man et samfund hvor man ikke bliver tvunget til at betale for at produkt via skatten. Alt i alt betyder det at staten udgør et modstridende monopol ifølge anarkokapitalismen.

Anarkokapitalismen bunder dermed ikke blot i modstand af staten, men er en modstand af al undertrykkelse.

Anarkokapitalistisk flag

Billede: Det Anarkokapitalistiske flag.

Hurtige genveje

Copyright 2020 Lars Kragh Andersen – Webdesign af Komplet Maketing

Støt Lars

Følg Lars på YouTube