Hvorfor startede Lars Kragh Andersen Avanti? Og hvorfor lukkede virksomheden igen?

Jeg startede Avanti som et oprør mod staten og den måde hvorpå det danske samfund er bygget op. Nemlig for at modstride faktummet at vi som individer ikke har retten til at køre hinanden rundt og tjene penge på handlingen.

Jeg lukkede Avanti grundet en række tekniske problemer. Ikke grundet instrukser fra myndighederne som mange ellers antager. 

Lars Kragh Andersen Avanti

Hurtige genveje

Copyright 2020 Lars Kragh Andersen – Webdesign af Komplet Maketing

Støt Lars

Følg Lars på YouTube